ผอ.สพป.ตราด ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบอน

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.30 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบอน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการจัดการเรียนการสอนและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี นายจรูญ น้อยสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน