ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน และคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน และคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัด