สพป.ตราด รับฟังการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา “เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทายจาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา”

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. สพป.ตราด รับฟังการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา “เปลี่ยนผ่านความหวังและความท้าทายจาก กศจ. สู่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา” นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยมี นายธนะชัย อุปริรัตน์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด