สพป.ตราด ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอรับงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอรับงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2566 เพื่อจัดเรียงลำดับสถานศึกษาที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด