สพป.ตราด มอบเงินกองทุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยนางสมใจ วัฒฐานะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมเด็กชายวัฒนะ เสียง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดวรุณดิตถารราม ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ขณะนี้พักรักษาตัวที่บ้านพัก เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อน จึงมอบเงินกองทุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จำนวน 2,000 บาท ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนดังกล่าว