สพป.ตราด จัดการแข่งขัน 1 โรงเรียน 1 เรื่องเล่า

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นกำลังใจให้นักเรียนและครูฝึกสอนตัวแทนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน 1 โรงเรียน 1 เรื่องเล่า ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ห้องประชุมคามทะเล และห้องประชุมเพทาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด