ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์)

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ในการจัดการเรียนการสอนและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี นางสาวเด่นนภา หงษ์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์)