สพป.ตราด เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2566

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2566 ผ่านระบบ Video conference เพื่อรับทราบนโยบายลงสู่การปฏิบัติ จากนั้นประชุมทีมบริหารเพื่อขับเคลื่อนงานในภารกิจ ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด