สพป.ตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยนางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในการดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการวิเคราะห์ วิจัย และการดำเนินงานตามนโยบาย สพป.ตราด นโยบาย สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนวัดแหลมมะขาม (กัลป์ยาณกิตติวิทยา) และโรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาบ้านแหลมทองหลาง โดยมี นายเผด็จ ผะเดิม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ