สพป.ตราด เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกองเลขานุการ คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย – กัมพูชา ด้านกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กับ ภูมิภาคทหารที่ 4 กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา ครั้งที่ 25

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกองเลขานุการ คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย – กัมพูชา ด้านกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด กับ ภูมิภาคทหารที่ 4 กองทัพบก ราชอาณาจักรกัมพูชา ครั้งที่ 25 (SRBC – 25) ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม นิว แทรเวิลลอดจ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี