สพป.ตราด ต้อนรับ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียน

วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นางมิญช์มนัส วรรณมหินทร์ สลางสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และคณะผู้บริหารในสังกัด ร่วมต้อนรับ ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านคลองเจ้า โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด และโรงเรียนอนุบาลตราด เพื่อติดตามนโยบายของ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้มอบแนวทางปฏิบัติในการเปิดเรียน ที่ต้องการให้ครูและนักเรียนมีความสุขทั้งด้านความปลอดภัย ด้านร่างกายและจิตใจ การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังต้องมีมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ ความปลอดภัยจากยาเสพติด หรือสารเสพติดทุกชนิด รวมถึงกัญชา และปลอดอาวุธทุกชนิด ในด้านอาหารกลางวันต้องครบถ้วนตามหลักโภชนาการและเพียงพอสำหรับนักเรียนมีการปฏิบัติตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหารให้สะอาดถูกสุขอนามัย จัดเก็บให้เป็นสัดส่วน ส่วนในด้านการเรียนนั้น ทางโรงเรียนเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอย (Learning Loss)