สพป.ตราด จัดกิจกรรมอบรมขยายผลเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร. อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรมขยายผลเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด