สพป.ตราด จัดประชุมการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.45 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (หมวด 1-6) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด