สพป.ตราด ร่วมเป็นเกียรติในการมอบทุนการศึกษาและรถจักรยานให้กับนักเรียนในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางสมใจ วัฒฐานะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ สุเมธวรรณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบทุนการศึกษาและรถจักรยานให้กับนักเรียนในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาและรถจักรยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อมอบให้นักเรียนในเขตอำเภอเกาะช้าง ซึ่งมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 8 คน 5 โรงเรียน และรับมอบจักรยาน จำนวน 2 คน 1 โรงเรียน โดยมี นางฐิติวรดา เทพเสนา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เป็นผู้มอบ และให้โอวาทแก่นักเรียน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง