สพป.ตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2566 เพื่อพิจารณาคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด