สพป.ตราด เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางสาวณันทิชาภา ทองหนุ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบ้านเมืองรวมทั้งพระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์ไทย และพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนคนไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด