สพป.ตราด ร่วมเปิดอาคารเรียน ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน 86 ปี และทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางมิญช์มนัส วรรณมหินทร์ สลางสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดอาคารเรียน ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน 86 ปี และทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา (เพื่อนำรายได้สร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันออก) โดยมี นางศิริรัตน์ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) กล่าวรายงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) ศูนย์ปัญจวิทยาคาร ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด