ผอ.สพป.ตราด ร่วมชมนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ Quarter2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวัดสลักเพชร

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมชมนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ Quarter2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนวัดสลักเพชร ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการขยายผลโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL PLC และภาษาไทยผ่านวรรณกรรม เมื่อดำเนินการจัดกิจกรรมตามปฏิทินจนครบหน่วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Quarter 2 ปีการศึกษา 2566 แล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ และกิจกรรมต่างๆที่ได้เรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3