รอง ผอ.สพป.ตราด ร่วมเป็นเกียรติและให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาในการยกระดับสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน ฯ

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นางสาวศศิวิมล จุลศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติและให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาในการยกระดับสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน (สวนราษฎร์บำรุง)