สพป.ตราด ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด โดยมี นายคราวุธ หงษ์วิเศษ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด