ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 เพื่อมอบนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด