สพป.ตราด ปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ครั้งที่ 2) จำนวน 3 ราย และนิสิตโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 2 ราย

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ครั้งที่ 2) จำนวน 3 ราย และนิสิตโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 2 ราย พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติตนให้เป็นครูที่ดีและแนวทางการดำรงตนต่อไป ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด