สพป.ตราด เข้าร่วมประชุมการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมประชุมการพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัด ศาลากลางจังหวัดตราด (หลังเก่า)