สพป.ตราด รับรายงานตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เรียกรายงานตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 14 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 13 คน และรองผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน โดยเวลา 09.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดี พร้อมแนะนำแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา ในการนี้ นายธนะชัย อุปริรัตน์ อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ให้เกียรติให้โอวาทและร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด