สพป.ตราด จัดประชุมหารือแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหานักเรียนในสังกัด ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหานักเรียนในสังกัด ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด