ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เรื่องรับสมัครสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดตราด

ประกาศรับสมัครลูกเสือ