สพป.ตราด ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศอุปถัมภ์)

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษาโรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศอุปถัมภ์) ตรวจเยี่ยมห้องเรียน อาคารเรียนและบริเวณโดยรอบของโรงเรียน เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน รับทราบปัญหา ให้ข้อเสนอแนะ โดยมี นางสาวกิ่งแก้ว บริรักษ์ศุภกร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศอุปถัมภ์) อ.แหลมงอบ จ.ตราด