สพป.ตราด ประชุมมอบนโยบาย “เด็กตราด เรียนดี มีความสุข” และแนวทางขับเคลื่อนนโยบายให้โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย “เด็กตราด เรียนดี มีความสุข” และแนวทางขับเคลื่อนนโยบายให้โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง โดยมี นายอรุณ น้อยสำราญ ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด บรรยายพิเศษเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประเด็นท้าทาย และ ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด บรรยายพิเศษเรื่องการเขียน วPA ให้สอดคล้องกับนโยบาย ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด