ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ)

รับสมัครนักเทคโนโลยีสารสนเทศ