สพป.ตราด ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด