ผอ.ตราด ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดท่าหาด และโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ สังวาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดท่าหาด เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด “เด็กตราด เรียนดี มีความสุข” 8 ด้าน โดยมี นางสาววรรณภา อรุณกิตติพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าหาด และนางธวัลรัตน์ ทองนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ..