ผอ.ตราด ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโขดทราย และโรงเรียนบ้านคลองมะขาม

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ สังวาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดท่าหาด เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด “เด็กตราด เรียนดี มีความสุข” 8 ด้าน โดยมี นางสมหมาย ไชยวิลาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโขดทราย และว่าที่เรือตรีธนพงศ์ บุญวาที ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมะขาม พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ..