สพป.ตราด ร่วมเป็นคณะกรรมการกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS)

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมเป็นคณะกรรมการกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) โดยประเมินโรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว ที่สมัครเข้าร่วมโครงการและขอรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) ณ โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว