ผอ.ตราด ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดช้างทูน และโรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ สังวาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดท่าหาด เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด “เด็กตราด เรียนดี มีความสุข” 8 ด้าน โดยมี นางสาวบุญรักษา คุ้มปลี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช้างทูน และนายนัฐพล นพเก้า ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ..