สพป.ตราด ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดตราด

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด