ผอ.สพป.ตราด ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบาย “เด็กตราด เรียนดี มีความสุข”

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 12.30 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด “เด็กตราด เรียนดี มีความสุข” โดยมี นางดวงมณี กสิพร้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา อ.เขาสมิง จ.ตราด