สพป.ตราด ประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด