สพป.ตราด เข้าร่วมประชุมการสร้างความเข้าใจ เรื่อง การจัดการศึกษาเรียนรวม และการปฏิบัติที่ถูกต้องของการร่วมกันของสพท. และ สศศ.

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางมาลิน จิตนาวสาร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางกรวรรณ ประดลชอบ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางวาทินี พุกนุช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการสร้างความเข้าใจ เรื่อง การจัดการศึกษาเรียนรวม และการปฏิบัติที่ถูกต้องของการร่วมกันของสพท. และ สศศ. เพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน และการนำนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ลงสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบนโยบาย ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศึกษานิเทศก์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด