ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประธานการประเมิน พร้อมด้วย นางอินทิรา บุญวาที ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นางกิจนา เมืองซอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง จำนวน 10 ราย

ประกอบด้วย นายวัชระ ตราดธารทิพย์ ผอ.รร.วัดแหลมหิน นายณัฏฐ์ วรรณบุตร ผอ.รร.วัดไทรทอง นางสาวสุรัฏิยา สีมะเดื่อ ผอ.รร.วัดหนองเสม็ด นายเทอดศักดิ์ แสบงบาล ผอ.รร.ชุมชนวัดอ่าวช่อ นางพรภิมล ศรีโมสาร ผอ.รร.บ้านแหลมพร้าว นางชลธิชา อนันต์นาวี ผอ.รร.วัดหนองคันทรง นายวีระพันธ์ เขียวเงิน ผอ.รร.วัดห้วงน้ำขาว ว่าที่ร้อยตรีประกิจ เกษแก้ว ผอ.รร.วัดสุวรรณมงคล นายสฐาพร พิมพ์พาศรี ผอ.รร.บ้านเปร็ดใน นางฐิตินันท์ อภิบาล ผอ.รร.วัดอ่าวใหญ่ โดยมี นายสังคม จิตนาวสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราด ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง ร่วมให้กำลังใจ ณ โรงเรียนอนุบาลตราด