ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมรอบกองไฟค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4-6 ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 19.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมรอบกองไฟค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์)