กิจกรรมรอบกองไฟ การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 19.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมรอบกองไฟ การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง 2 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด