สพป.ตราด ร่วมกิจกรรมของคณะจิตอาสา 904 จังหวัดตราด ณ โรงเรียนวัดคลองขุด

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมเยี่ยมโรงเรียนของคณะจิตอาสา 904 จังหวัดตราด ณ โรงเรียนวัดคลองขุด อ.เมือง จ.ตราด โดย นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะหัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดตราด ร่วมตรวจเยี่ยมและบรรยายให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยแก่นักเรียน