สพป.ตราด ประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลดีเด่นระดับชาติขึ้นไปของสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 08.40 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลดีเด่นระดับชาติขึ้นไปของสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด