สพป.ตราด ประชุมบุคลากรในสังกัด

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 08.10 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมบุคลากรในสังกัด เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ วางแผนการดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด