ผอ.สพป.ตราด เป็นระธานการประชุมและบรรยายพิเศษ “การเข้าร่วมเป็นสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตราด”

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ การเข้าร่วมเป็นสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตราด ซึ่งจัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด เพื่อสร้างการรับรู้กรอบหลักสูตรจังหวัดตราดให้แก่สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตราด โดยมีสถานศึกษานำร่อง และครูวิชาการ จำนวน 58 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด