สพป.ตราด เข้าร่วมประชุมรับนโยบายกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบประชุมทางไกล

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม ม2567 เวลา 10.30 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยนางวาทินี พุกนุช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางพรปวีณ์ เรืองโรจน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมรับนโยบายกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด