สพป.ตราด ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2567 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้ นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2567 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) จังหวัดตราด โดย นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมกันทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัดตราด