สพป.ตราด เข้าร่วมประชุมจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำแผนงานบูรณาการการจัดการศึกษาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในจังหวัด

เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้นางสาวรุ่งอรุณ สังวาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและนางพรปวีณ์ เรืองโรจน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำแผนงานบูรณาการการจัดการศึกษาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในจังหวัดฯ ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด