สพป.ตราด ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประธานการประเมิน พร้อมด้วย นางอินทิรา บุญวาที ดร.นพดล พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นางกิจนา เมืองซอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย นางสาวกิ่งแก้ว บริรักษ์ศุภกร ผอ.รร.ชุมชนแหลมงอบ (นิเทศอุปถัมภ์) นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณ ผอ.รร.อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว นายสุรศักดิ์ นามเกียรติ ผอ.รร.ชุมชนวัดบางกระดาน (สวนราษฎร์บำรุง) นางสาวอาริสา พลอยงาม ผอ.รร.บ้านคลองใหญ่ นายปัญญา วันตา ผอ.รร.วัดแหลมมะขาม (กัลยาณกิตติวิทยา) และนางสาวจินตหรา ศุภจัตุรัส ผอ.รร.บ้านเนินดินแดง โดยมี นางศิริรัตน์ โพธิ์ทอง ผอ.รร.วัดบางปิดล่าง (ราษฏร์สงเคราะห์) ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ ร่วมให้กำลังใจ ณ โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฏร์สงเคราะห์)