สพป.ตราด ร่วมประชุมทบทวนมาตรการการรายงานข่าวและการจัดการความรุนแรงในโรงเรียน ผ่านระบบประชุมทางไกล

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นางอินทิรา บุญวาที รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และนางสาวพัธชญกรณ์ คุณปภังกร นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทบทวนมาตรการการรายงานข่าวและการจัดการความรุนแรงในโรงเรียน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting เพื่อเป็นการทบทวนมาตรการรายงานข่าวการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ความไม่ปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการจัดการความรุนแรงในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทันท่วงทีและมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฏร์สงเคราะห์)